editură digitală

SPIRITUALITATE

Maxime budiste

Ernest M. Bowden

„Această modestă compilație nu încearcă să ofere o perspectivă generală asupra budismului ca sistem religios sau filosofic. Scopul a fost nu să expliciteze budismul, nici istoria ori întinderea acestuia, ci să îl folosească pentru a educa asupra celei mai înalte moralități tocmai printr-una din caracteristicile codului budist: includerea oricărei ființe conștiente în sfera îndatoririlor și simpatiilor noastre.”

Ernest M. Bowden

The Imitation Of Buddha

Ernest M. Bowden

"In this modest compilation, no attempt has been made to present a general view of Buddhism as a religious or philosophical system.

The aim has been, not so much to expound Buddhism, or any one phase or development of it, as to utilise Buddhism to teach the highest morality; and this with some special reference to that praiseworthy feature in the Buddhist code – its inclusion of every sentient creature within the sphere of our duties and sympathies."

Ernest M. Bowden

Coranul și viața profetului Mahomed

anonim

Volumul cuprinde, pentru prima dată în format digital, versiunea integrală în limba română a Coranului, realizată după traducerea din limba arabă a textului Le Koran de Claude-Étienne Savary.

Traducătorul a urmărit transmiterea cât mai exactă a sensului celor 114 sure, optând pentru formulări clare, pe înţelesul cititorului modern.

Totodată, volumul este însoţit de Viaţa profetului Mahomed, înfăţişată de cei mai mari autori arabi şi de traducerile autentice din Sonna.

Dao De Jing

Lao Zi

Dao De Jing - Cartea Căii și a Virtuții este unul dintre cele mai traduse, comentate și analizate texte scrise. Greu de definit și clasificat, Dao De Jing se adresează în aceeași măsură individului dar și societății în căutarea armoniei, iar lectura însoțită de reflecție este punctul de plecare al unei transformări profunde.

editura @ amalgama . ro