editură digitală

SPIRITUALITATE

Povestiri sufite

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

Această carte este o culegere de povestiri şi de aforisme provenite din opera prodigioasă a lui Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, numită Masnavi sau Mathnawi (după numele unei forme poetice compuse din distihuri), cuprinzând aproximativ 25 000 de versuri, împărţite în şase cărţi.

Textele lui Rūmī sunt ca o lumină în noapte! Dar vor rămâne obscure pentru cei care nu ştiu să citească în ei înşişi! Căci nu întâmplător morala acestor povestiri nu este prin nimic definitivă şi etică în sine, ca în alte fabule cunoscute, ci, prin „morala” lor contradictorie, îi lasă fiecăruia grija de a face alegerea interioară pe care nimeni n-o poate înfăptui pentru noi.

O carte care poate ajuta pe oricine să crească spiritual şi să evolueze în viaţă.

Fragmente / Profetul — Grădina profetului — Nisipul şi spuma — Cugetările maestrului

Khalil Gibran

Khalil Gibran, scriitor si pictor, s-a născut la 6 ianuarie 1883 la Bsharri, un oraş din munţii de nord ai Libanului. A învățat la Beirut, la Boston, la Paris. A locuit în ultimii ani de viață la New York unde moare în 1931.

Lucrarea Profetul, tradusă în peste 110 limbi, îl plasează pe Gibran după Shakespeare și Lao Zi în topul vânzărilor de poezie (The New Yorker - 2007). Profetul, una din cărțile îmbrățișate de contra-cultura anilor ’60 este, aparent, și foarte răspândită în penitenciarele din Statele Unite ale Americii. The New Yorker scria în 2007 că pasaje din carte au fost recitate la numeroase nunți și înmormântări, iar fragmente apar în lucrări din cele mai surprinzătoare domenii: educație, tulburări de somn, artă și psihologie.

Editura Amalgama vă oferă în această ediție fragmente din Profetul — Grădina profetului — Nisipul şi spuma — Cugetările maestrului.

Maxime budiste

Ernest M. Bowden

„Această modestă compilație nu încearcă să ofere o perspectivă generală asupra budismului ca sistem religios sau filosofic. Scopul a fost nu să expliciteze budismul, nici istoria ori întinderea acestuia, ci să îl folosească pentru a educa asupra celei mai înalte moralități tocmai printr-una din caracteristicile codului budist: includerea oricărei ființe conștiente în sfera îndatoririlor și simpatiilor noastre.”

Ernest M. Bowden

The Imitation Of Buddha

Ernest M. Bowden

"In this modest compilation, no attempt has been made to present a general view of Buddhism as a religious or philosophical system.

The aim has been, not so much to expound Buddhism, or any one phase or development of it, as to utilise Buddhism to teach the highest morality; and this with some special reference to that praiseworthy feature in the Buddhist code – its inclusion of every sentient creature within the sphere of our duties and sympathies."

Ernest M. Bowden

Coranul și viața profetului Mahomed

anonim

Volumul cuprinde, pentru prima dată în format digital, versiunea integrală în limba română a Coranului, realizată după traducerea din limba arabă a textului Le Koran de Claude-Étienne Savary.

Traducătorul a urmărit transmiterea cât mai exactă a sensului celor 114 sure, optând pentru formulări clare, pe înţelesul cititorului modern.

Totodată, volumul este însoţit de Viaţa profetului Mahomed, înfăţişată de cei mai mari autori arabi şi de traducerile autentice din Sonna.

Dao De Jing

Lao Zi

Dao De Jing - Cartea Căii și a Virtuții este unul dintre cele mai traduse, comentate și analizate texte scrise. Greu de definit și clasificat, Dao De Jing se adresează în aceeași măsură individului dar și societății în căutarea armoniei, iar lectura însoțită de reflecție este punctul de plecare al unei transformări profunde.

editura @ amalgama . ro